Loading...
Call 8HOST+™ : 0 2107 6027

COMODO -> SECTIGO SSL

Comodo เปลี่ยนตราสินค้าใหม่เป็น SECTIGO โดยยังคงชื่อรุ่นและราคาเหมือนเดิม ด้วยบริการที่หลากหลายที่สุด และราคาประหยัด

ประกาศ

ล่าสุด! ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศิจกายน 2561 Comodo ประกาศเปลี่ยนตราสินค้าเป็น SECTIGO โดยยังคงชื่อรุ่นและราคาเหมือนเดิม


SECTIGO ใบรับรอง

8HOST+™ ได้แบ่งประเภทใบรับรอง(SSL Certificate) เพื่อสะดวกในการเลือกซื้อ

ใบรับรอง Comodo ประเภทนี้ จะตรวจสอบเฉพาะโดเมน อนุมัติเร็ว เนื่องจากไม่ต้องการเอกสารเพื่อยืนยันองค์กร เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป...

PositiveSSL


สำหรับอีคอมเมิร์ชขนาดเล็ก

 • รับรอง 1 โดเมน
 • ตรวจสอบและรับรองเฉพาะโดเมน
 • การเข้ารหัสข้อมูล 128/256 บิต
 • ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติรวดเร็วภายใน 15 นาที
 • ฟรี Dynamic Site Seal
 • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
 • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3+%
 • วงเงินประกัน $10,000

/ปี

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

สั่งซื้อ


EssentialSSL


สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

 • รับรอง 1 โดเมน
 • ตรวจสอบและรับรองเฉพาะโดเมน
 • การเข้ารหัสข้อมูล 2048 บิต
 • ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติรวดเร็วภายใน 15 นาที
 • ฟรี Dynamic Site Seal
 • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
 • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3+%
 • วงเงินประกัน $10,000

/ปี

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

สั่งซื้อ


PositiveSSL Multi-Domain

 • รองรับหลายโดเมน สูงสุด 100 โดเมน
 • ติดตั้งใบรับรองได้หลายเซิฟเวอร์
 • ฟรี 3 โดเมนแล้วในการซื้อครั้งแรก
 • ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติรวดเร็วภายใน 15 นาที
 • ฟรี TrustLogo มุมจอ
 • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
 • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3+%
 • วงเงินประกัน $10,000

/ปี

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

สั่งซื้อ


PositiveSSL Wildcard


สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการรับรองโดเมนย่อย

 • รับรองโดเมนหลัก+ย่อย
 • ตรวจสอบและรับรองเฉพาะโดเมน
 • ตรวจสอบเฉพาะโดเมน อนุมัติรวดเร็วภายใน 15 นาที
 • ฟรี Dynamic Site Seal
 • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
 • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3+%
 • วงเงินประกัน $10,000
 • ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

/ปี

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

สั่งซื้อ


EssentialSSL Wildcard


สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการรับรองโดเมนย่อย

 • โดเมนหลัก+ย่อยไม่จำกัด
 • ตรวจสอบและรับรองเฉพาะโดเมน
 • การเข้ารหัส 128/256 บิต
 • ฟรี Dynamic Site Seal
 • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
 • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3+%
 • วงเงินประกัน $10,000

/ปี

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

สั่งซื้อ

ใบรับรอง Comodo ประเภทนี้ จะตรวจสอบโดเมน และองค์กร โดยอาจจะใช้เอกสารประกอบเพื่อยืนยันองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความน่าเชื่อถือ...

InstantSSL


สำหรับเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก

 • รับรอง 1 โดเมน และองค์กร
 • ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ
 • อนุมัติรวดเร็วภายใน 2 วันทำการ
 • ฟรี TrustLogo มุมจอ
 • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
 • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%
 • วงเงินประกัน $50,000

/ปี

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

สั่งซื้อ


InstantSSL Pro


สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ช

 • รับรอง 1 โดเมน และองค์กร
 • ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ
 • อนุมัติรวดเร็วภายใน 2 วันทำการ
 • ฟรี TrustLogo มุมจอ
 • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
 • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%
 • วงเงินประกัน $100,000

/ปี

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

สั่งซื้อ


PremiumSSL


สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ชขนาดกลาง-ใหญ่

 • รับรอง 1 โดเมน และองค์กร
 • ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ
 • อนุมัติรวดเร็วภายใน 2 วันทำการ
 • ฟรี TrustLogo มุมจอ
 • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
 • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%
 • วงเงินประกัน $250,000

/ปี

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

สั่งซื้อ


PremiumSSL Wildcard


สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

 • รับรองโดเมนหลัก-ย่อยไม่จำกัด และองค์กร
 • ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ
 • อนุมัติรวดเร็วภายใน 2 วันทำการ
 • ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง
 • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
 • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%
 • วงเงินประกัน $250,000
 • ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

/ปี

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

สั่งซื้อ


Multi-Domain

 • รองรับหลายโดเมน สูงสุด 100 โดเมน
 • ติดตั้งใบรับรองได้หลายเซิฟเวอร์
 • ฟรี 3 โดเมนแล้วในการซื้อครั้งแรก
 • อนุมัติรวดเร็วภายใน 2 วันทำการ
 • ฟรี TrustLogo มุมจอ
 • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
 • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3+%

/ปี

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

สั่งซื้อ


Unified Communications(UC/SAN)


สำหรับองค์กรที่มีหลายโดเมน

 • รองรับหลายโดเมน ฟรี 3 โดเมนเมื่อซื้อครั้งแรก
 • เหมาะสำหรับ Microsoft Exchange 2010/2013(หรือสูงกว่า)
 • หรือเหมาะสำหรับ Microsoft Office Communication Server 2007
 • ใช้เวลาในการอนุมัติ 1-2 วันทำการ
 • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
 • วงเงินประกัน $125,000
 • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3+%

/ปี

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

สั่งซื้อ

ใบรับรอง Comodo ประเภทนี้ จะตรวจสอบโดเมน และองค์กร โดยอาจจะใช้เอกสารประกอบเพื่อยืนยันองค์กร แสดง Address บาร์เป็นสีเขียว(ดังแสดงในภาพด้านล่าง) เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูงสุด...

Comodo EV


 • EV SSL


  ต้องการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูงสุด

  • รับรอง 1 โดเมน + แถบเขียว
  • ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ
  • อนุมัติรวดเร็วภายใน 10 วันทำการ
  • ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง
  • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
  • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%
  • วงเงินประกัน $250,000
  • ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

  สั่งซื้อ /ปี


 • EV SGC SSL


  ต้องการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูงสุด

  • รับรอง 1 โดเมน + แถบเขียว + SGC
  • ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ
  • อนุมัติรวดเร็วภายใน 10 วันทำการ
  • ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง
  • ฟรีขอซ้ำไม่จำกัด
  • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%
  • วงเงินประกัน $1,750,000
  • ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

  สั่งซื้อ /ปี


 • EV Multi-Domain SSL


  ต้องการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูงสุด

  • รับบรองหลายโดเมน + แถบเขียว
  • ใช้เอกสารร่วมในการตรวจสอบ
  • ฟรี 3 โดเมนเมื่อซื้อครั้งแรก
  • ฟรี TrustLogo มุมหน้าต่าง
  • อนุมัติรวดเร็วภายใน 10 วันทำการ
  • รองรับบราวเซอร์ทั่วไป 99.3%
  • วงเงินประกัน $1,750,000
  • ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

  สั่งซื้อ /ปี


เชิญเลือกตราสินค้าใบรับรอง SSL อื่น ๆ

หากคุณกำลังมองหาใบรับรอง SSL ราคาถูกกว่าต่างประเทศ 8HOST+™ จัดเตรียมไว้ให้คุณเลือก...ด้วยราคาถูกที่สุดเพื่อลูกค้าคนไทย!

ใบรับรอง SECTIGO SSL Certificates

SECTIGOจัดว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง มีผู้ใช้บริการนับล้านทั่วโลก การเข้ารหัสมีความปลอดภัยสูงและน่าเชื่อถือ โดยมีราคาปานกลางการตรวจสอบองค์กร

ทุก ๆ ใบรับรองของ SECTIGO จะมีการตรวจสอบองค์กรก่อนดำเนินการอุนมัติ โดยการตรวจสอบสามารถทำได้หลายรูปแบบอาทิเช่น โทรศัพท์เข้ามายังหมายเลขที่ระบุในการขอใบรับรอง หรือขอเอกสามารถที่สามารถระบุตัวตนของบริษัท เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ล่าสุด! อนุญาตให้มีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านสมุดหน้าเหลือง(Yellow Pages)เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าในการ Verify CAllComodo Site seal

ตราประทับ(Site seal)

SECTIGO มีการจัดเตรียมตราประทับ(Site seal) ที่เป็นแบบ Dynamic คือแสดงข้อมูลปัจจุบันเพื่อยืนยันการรับรอง เช่น วันที่ปัจจุบัน เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ใบรับรอง ให้ปรากฏแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ


๑๕ วัน

ทดลองใช้งานฟรี

8HOST+™ ให้คุณทดลองใช้งานฟรี 15 วัน หากคุณต้องการเปลี่ยนใจทางเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข


Browsers

การทำงานกับบราวเซอร์

ใบรับรองจาก Comodo จัดเป็นใบรับรองที่ทุำงานได้บนบราวเซอร์ทั้งหมดในท้องตลาด

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


0 2107 6027

ssl@synscon.com

ตัวอย่างลูกค้าผู้ใช้บริการกับ 8HOST+™

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
 • KTAM Smart Trade
 • NECTEC
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • CyberQuote (Thailand) Co., Ltd.
 • KAOSU PACKING (SRIRACHA) INDUSTRY CO.,LTD
 • Patterer Technical Parts Co., Ltd.
 • คณะการสือสารมวลชน ม.เชียงใหม่

และลูกค้าทั้งเอกชนและรัฐบาลอื่น ๆ เพราะ 8HOST+™ by SYNsCON™ มีความน่าเชื่อถือในการให้บริการ


คำชี้แจงการให้บริการ SSL

* ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ทุก ๆ รุ่น Certificate จะมีระยะเวลาสูงสุด 2 ปีหรือสูงสุดไม่เกิน 27 เดือน

* การใช้งานใบรับรอง SSL ทางลูกค้าจะต้องมี Dedicated IP หรือไอพีเฉพาะส่วนตัวเท่านั้น กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ของคุณเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับไอพีส่วนตัว

* ในกรณีใบรับรอง SSL ติดตั้งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของคุณ ให้คุณติดต่อกับผู้ดูและระบบเซิฟเวอร์ของคุณในการขอ CSR นอกจากคุณใช้บิรการกับทาง 8HOST+™ เท่านั้นจึงจะช่วยคุณดำเนินการจัดเตรียม CSR ให้


SYNsCON
dbd
parter2