หน้าหลัก | โฮสติ้ง | Plesk Control Panel Featured

Plesk Control Panel Featured

ขนาดอักษร: Enlarge font Decrease font

 • กสท.(CAT) ดาตาเซ็นเตอร์
 • ระบบจัดการไฟล์ผ่านเว็บไซต์(File Manager)
  • upload, move, delete, เปลี่ยน permission, แก้ไขไฟล์ ฯลฯ
 • DNS Services, Domain Aliases
 • รายงานปริมาณรับส่งข้อมูล(Bandwidth Report)
 • ระบบสถิติสำหรับเว็บไซต์ 
 • สนับสนุนการทำงานของ Google App.
 • Corn Job
 • สำรองข้อมูลด้วยตัวเอง
 • ระบบสำรองข้อมูลรายสัปดาห์
 • การจัดการ SSL Manager
 • รับประกัน 45 วันยินดีคืนเงิน
 • วิศวกรดูแลตลอด 24/7/365
อีเมล์ถึงเพื่อน อีเมล์ถึงเพื่อน
เวอร์ชั่นการพิมพ์ เวอร์ชั่นการพิมพ์ ข้อความอย่างเดียว ข้อความอย่างเดียว

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้