หน้าหลัก | โฮสติ้ง | Linux Thai Advanced Options

Linux Thai Advanced Options

ขนาดอักษร: Enlarge font Decrease font

ลีนุกซ์(Linux)

  • CentOS - Release 5.x
  • PHP Version 5.2.17
  • Apache 2.2.3
  • ionCube PHP Loader v3.1.28
  • Zend Optimizer, Zend Engine v2.2.0
  • Plesk Cron Jobs
  • cURL support
  • ZLib Support
  • mcrypt support

 

เซิฟเวอร์(Hardware Server)

  • GenuineIntel, Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
อีเมล์ถึงเพื่อน อีเมล์ถึงเพื่อน
เวอร์ชั่นการพิมพ์ เวอร์ชั่นการพิมพ์ ข้อความอย่างเดียว ข้อความอย่างเดียว

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้