Loading...
Call 8HOST+™ : 0 2107 6027

GeoTrust Web Site Anti-Malware Scan

ขนาดอักษร: Enlarge font Decrease font

GeoTrust Web Site Anti-Malware Scan Customer FAQ

ไม่ต้องกลัวการถูกแฮ็กเว็บไซต์อีกต่อไป ด้วยระบบ GeoTrust Web site Anti-Malware Scan ช่วยคุณค้นหาเพื่อป้องกันและกำจัดมัลแวร์ โดยที่ผลการค้นหาชื่อเว็บไซต์จะไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ หรือแจ้งว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นเว็บไซต์อันตราย ผ่านเครื่องมือค้นหา(Search Engine  อาทิเช่น Google, Yahoo, Bing) ทำให้ลูกค้าของคุณมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของคุณมีการตรวจสอบโดย GeoTrust เป็นประจำทุกวัน เพิ่มความเชื่อมั่นได้เป็นอย่างดี

Warning : Visiting this site may harm your computer

ขั้นตอนง่ายในการขอใช้บริการ และคุณสมบัติด่นต่าง ๆ :

  • การค้นหามัลแวร์รายวัน
  • การวิเคราะห์หน้าเว็บเพื่อค้นหารหัสคำสั่งที่อาจเป็นรหัสคำสั่งไม่พึงประสงค์(malicious code) โดยจะแจ้งให้ทราบเพื่อง่ายสำหรับการรหัสคำสั่งดังกล่าวทิ้ง
  • แจ้งเตือนทันที่ที่พบรหัสคำสั่งไม่พึงประสงค์(malicious code) โดยสามารถกำจัดได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถกำหนดรูปแบบการค้นหาเพื่อความรวดเร็วเร็วในการทำงาน
  • แสดงป้ายรับรองผ่าน GeoTrust ซึ่งเป็นตราสินค้าอันดับต้น ๆ ในโลก สำหรับ SSL

Geotrus Web site Anti Malware Seal

มัลแวร์คืออะไร?

มัลแวร์เป็นชื่อเรียกโปรแกรมอันตราย ที่ถูกออกแบบมาให้ผู้ที่สร้างโปรแกรมดังกล่าวสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายที่ถูกติดตั้งโปรแกรมมัลเวร์ ซึ่งมัลเวร์เป็นโปรแกรมที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตบนอินเทอร์เน็ต โดยเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณถูกติดตั้งโปรแกรมมัลแวร์ แฮกเกอร์จะค้นหาจุดอ่อนด้านความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โดยโปรแกรมมัลแวร์จะฝังเป็นรหัสคำสั่งอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ และจะกระจายตัวสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกติดตั้งโปรแกรมมัลแวร์จะทำให้แฮกเกอร์ผู้ที่สร้างโปรแกรมมัลแวร์ สามารถกระจายไวรัสสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ และขโมยข้อมูล เช่น บัตรเครดิต รหัสผ่าน ข้อมูลส่วนตัว ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อแฮกเกอร์ต่อไป

คุณประโยชน์ต่อเว็บไซต์ของคุณ

ปัจจุบันเว็บไซต์ควรมีความปลอดภัยในการเข้าชม โดยปราศจากเว็บไซต์หลอกลวง ไวรัส การโจรกรรมข้อมูล เนื่องจากการไม่เล็งเห็นความสำคํญในการป้องกัน ทำให้เกิดมีการกระจายมัลแวร์ ไวรํส และเว็บไซต์หลอกลวงต่าง ๆ เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) โดยพบมัลเวร์มากกว่า 286 ล้านโปรแกรมที่ไม่ซ้ำกันในปีที่แล้ว ซึ่งเว็บไซต์ของคุณกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการโจมตีจากมัลแวร์จำนวนมาก โย GeoTrust Anti-Malware ช่วยให้คุณและธุรกิจของคุณปลอดภัยจาก :

  • มั่นใจได้ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้รับการสแกนมัลแวร์
  • ป้องกันการการถูกขึ้นบัญชีดำจากเครื่องมือค้นหา(Black list by Search Engine)
  • ระบุชนิดมัลแวร์เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและสะดวกง่ายดาย
  • ผู้เข้าชมสามารถเห็นตราประทับจาก GeoTrust เพื่อแสดงให้รู้ว่าเว็บไซต์นี้ปลอดภัยจากมัลแวร์

GeoTrust Trust Seal Pop-UP

บัญชีดำคืออะไร?

บัญชีดำ(Blacklisted) ถูกระบุโดยเครื่องมือค้นหาเช่น Google Yahoo Bing และเครื่องค้นหาอื่น ๆ ว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ปลอดภัยในการเข้าชมเมี่อเว็บไซต์ของคุณถูกค้นพบผ่านเครื่องมือค้นหา โดยเครื่องมือค้นหาต่าง ๆ จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมเปิดเว็บไซต์ของคุณโดยจะแจ้งห้ามเปิดเว็บไซต์ดังกล่าว หรืออาจแจ้งผ่านโปรแกรมป้องกันไวรัสต่าง ๆ สำหรับผลการค้นหาว่าเว็บไซต์ดังกล่าวห้ามเปิดเพราะจะส่งผลอันตรายสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ขนาดเล็กเสี่ยงต่อมัลแวร์หรือไม่?

ทุก ๆ เว็บไซต์มีความเสี่ยงต่อมัลแวร์ ยิ่งเป็นเว็บไซต์ขนาดเล็กยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า เนื่องจากขาดการให้ความสำคัญและไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยคอยตรวจสอบและคอยแก้ไขเมื่อถูกโจมตี ดังนั้นมัลแวร์จะสามารถโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าของคุณได้ง่าย ๆ เพียงเปิดเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และแฮกเกอร์ชอบเว็บไซต์ขนาดเล็กเนื่องจากมีการจราจรต่ำช่วยหลีกเลี่ยงจากการตรวจจับได้ดี ทำให้สามารถสร้างความเสียหายได้ในวงกว้าง

มีคนโจมตีเว็บไซต์ฉันได้อย่างไร?

แฮกเกอร์มีการพัฒนาวิธีใหม่ ๆ ในการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์และเซิฟเวอร์ โดยจะติดตั้งโปรแกรมมัลแวร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อกระจายตัว และแฝงตัวสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมัลแวร์ โดยปราศจากการยินยอมจากคุณและโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัว ทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อคอมพิวเตอ์ของคุณ และภาพลักษณ์ขององค์กร

คุณทราบได้อย่างไรว่าเว็บไซต์ของคุณปราศจากมัลแวร์?

มัลแวร์จะไม่ปรากฏการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ ทำให้คุณไม่สามารถทราบได้ว่าเว็บไซต์ของคุณถูกติดตั้งมัลแวร์ ซึ่งมันจะซ่อนตัวอยู่ในรหัสคำสั่งของเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมค้นหามัลแวร์สามารถช่วยตรวจสอบและระบุชนิดของมัลแวร์ โดยการสแกนทุก ๆ วัน เมื่อตรวจพบจะแจ้งเตือนให้คุณทราบและระบุหน้าเว็บที่พบมัลแวร์รวมถึงรายละเอียดรหัสคำสั่งของมัลแวร์ ทำให้คุณและผู้ดูแลเว็บไซต์ของคุณทราบและลบรหัสดังกล่าวโดยง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้ทำการสแกนซ้ำได้ภายใน 24 ชั่วโมงอีกด้วย

การสแกนมัลแวร์ทำให้เว็บไซต์ทำงานช้าลงหรือไม่?

คำตอบคือไม่ การสแกนมัลแวร์สำหรับเว็บไซต์ของคุณเทียบได้กับมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ 10 คนพร้อม ๆ กัน

คุณป้องกันเว็บไซต์จากมัลแวร์ได้อย่างไร?

เฉกเช่นกับหัวขโมยทั่วไปที่พยามหาช่องทางในการขโมยจากความหละหลวมในการป้องกัน แฮกเกอร์จะมองหาเว็บไซต์เป้าหมายที่จะเขียนรหัสมัลแวร์โดยค้นหาจากช่องว่างของคำสั่งในการเขียนเว็บไซต์ ฟอร์มในหน้าเว็บไซต์ เซิฟเวอร์-โฮสติ้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ อีเมล แล้วแต่ว่าจะพบช่องว่างตรงส่วนไหน ซึ่งคุณไม่มีทางทราบได้เลยว่าคุณได้เปิดเผยช่องทางอะไรบ้างให้แฮกเกอร์ทราบ หรืออาจเป็นช่องทางที่คุณไม่สามารถควบคุมได้อาทิ โฮสติ้ง ซึ่งซื้อผ่านผู้ให้บริการต่าง ๆ  แต่ระบบ GeoTrust Anti-Malware ช่วยตรวจสอบให้คุณได้พร้อมการแจ้งเตือนทันทีที่ถูกโจมตี พร้อมตราประทับในหน้าเว็บไซต์ของคุณว่าเว็บไซต์คุณผ่านการตรวจสอบมัลแวร์อยู่เป็นประจำ ซึ่งมีผลให้แฮกเกอร์ไม่อยากเสียเวลากับเว็บไซต์ของคุณ เพราะถ้าแฮกเกอร์เขียนรหัสในหน้าเว็บไซต์คุณก็จะถูกตรวจพบและลบทิ้งทุกวัน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตรวจพบมัลแวร์ในหน้าเว็บไซต์ ?

ในกรณีที่ตรวจพบมัลแวร์ในหน้าเว็บไซต์ ตราประทับของ GeoTrust Anti-Malware จะหายไป(ไม่แสดงตราประทับ) และคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการตรวจพบรหัสโปรแกรมมัลแวร์ พร้อมรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของ GeoTrust เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของมัลแวร์อาทิเช่น รายละเอียดรหัสคำสั่งมัลแวร์ หน้าที่ถูกโจมตี เป็นต้น คุณหรือผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาและดำเนินการลบรหัสคำสั่งดังกล่าวทิ้งได้โดยง่าย และสามารถขอให้สแกนซ้ำเพื่อตรวจสอบได้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อ GeoTrust ตรวจสอบแล้วว่ารหัสคำสั่งได้ถูกลบออกไปแล้ว ระบบจะแสดงตราประทับอีกครั้ง

Reported Attack Site!

อีเมล์ถึงเพื่อน อีเมล์ถึงเพื่อน
เวอร์ชั่นการพิมพ์ เวอร์ชั่นการพิมพ์ ข้อความอย่างเดียว ข้อความอย่างเดียว

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

ปรึกษาเจ้าหน้าที่

เชิญปรึกษาโทร.:

0 2253 2513


หรือคุยกับเจ้าหน้าที่ :
live_chat

SYNsCON
dbd
parter2