Loading...
Call 8HOST+™ : 0 2107 6027
หน้าหลัก | ช่วยเหลือ? | คลังความรู้ | SSL Certificates | SSL ขั้นตอนการออกใบอนุญาต

SSL ขั้นตอนการออกใบอนุญาต

ขนาดอักษร: Enlarge font Decrease font
SSL Certificates

การสั่งซื้อมีขั้นตอนง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอนในการสมัครใช้บริการหนังสือรับรอง อีเล็กทรอนิกส์

  • การสร้างรหัสสาธารณะและรหัสส่วนตัว - ในกรณีที่คุณสั่งซื้อโฮสติ้งสำหรับชื่อโดเมนจากเรา, คุณสามารถสร้างรหัสสาธารณะและรหัสส่วนตัวจากระบบควบคุม(Control Panel)ด้วยตัวของท่านเอง โดยการระบุข้อมูลต่าง ๆ ผ่านฟอร์ม ในกรณีที่คุณซื้อเฉพาะเว็บโฮสติ้งจากผู้ใหับริการท่านอื่น คุณต้องทำการติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการสร้างรหัสสาธารณะและรหัสส่วนตัว

หมายเหตุ: เมื่อคุณได้รับรหัสส่วนตัว ให้คุณเก็บรักษารหัสดังกล่าวให้ปลอดภัย เนื่องจากรหัสส่วนตัวจะใช้ในการออกหนังสือรับรองอีเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณ

  • ส่งรายละเอียดข้อมูลไปที่ Thawte - ขั้นตอนต่อไปคุณต้องส่งข้อมูลให้ Thawte ดำเนินการตรวจสอบ โดยสามารถดำเนินการผ่านฟอร์มโดยมีรายละเอียดขั้นตอนด้านล่าง:
    • เข้าสู่ระบบควบคุม(Control Panel) และทำการค้นหาชื่อโดเมนที่คุณต้องการใช้หนังสือรับรองอีเล็กทรอนิกส์
    • กดปุ่มสั่งซื้อ(Order) คุณต้องกดที่ปุ่ม Enroll Certificate
    • ระบุรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับการยืนยันข้อมูลและกดที่ปุ่ม Enroll
  • หลังจากที่ได้ลงทะเบียนหนังสือรับรองอีเล็กทรอนิกส์แล้ว Thawte จะติดต่อกลับตามรายละเอียดที่ได้ระบุ เพื่อขอเอกสารบางประการจากท่าน
  • เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน Thawte จะดำเนินการยืนยันข้อมูลของท่านทันที เพื่อดำเนินการออกหนังสือรับรองอีเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของกระบวนการผ่านทางระบบควบคุม(Control Panel) กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที หรือ 2-3 วันแล้วแต่ประเภทของหนังสือรับรองอีเล็กทรอนิกส์(ดูรายละเอียดได้จาก ตารางเปรียบเทียบด้านบน)
อีเมล์ถึงเพื่อน อีเมล์ถึงเพื่อน
เวอร์ชั่นการพิมพ์ เวอร์ชั่นการพิมพ์ ข้อความอย่างเดียว ข้อความอย่างเดียว

ปรึกษาเจ้าหน้าที่

เชิญปรึกษาโทร.:

0 2253 2513


หรือคุยกับเจ้าหน้าที่ :
live_chat

Tagged as:

หนังสือรับรอง SSL Certificates

SYNsCON
dbd
parter2