Loading...
Call 8HOST+™ : 0 2107 6027

.BIZ

ขนาดอักษร: Enlarge font Decrease font

ซึ่งย่อมาจาก business แม้ว่าจะไม่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแต่นามสกุล .biz ก็เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีไว้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้แล้ว .biz ก็ยังถูกใช้ในกรณีที่ .com หรือ .net ไม่ว่าง แม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปแต่ก็มีประมาณ 2.2 ล้านคนที่ลงทะเบียนและใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน

อีเมล์ถึงเพื่อน อีเมล์ถึงเพื่อน
เวอร์ชั่นการพิมพ์ เวอร์ชั่นการพิมพ์ ข้อความอย่างเดียว ข้อความอย่างเดียว

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

ปรึกษาเจ้าหน้าที่

เชิญปรึกษาโทร.:

0 2253 2513


หรือคุยกับเจ้าหน้าที่ :
live_chat

SYNsCON
dbd
parter2