Loading...
Call 8HOST+™ : 0 2107 6027

Alternate Email Address

ขนาดอักษร: Enlarge font Decrease font

อีเมลโฮสติ้ง

การระบุ Alternate Email Address

1. เมื่อคุณได้ Login เ้ข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 1

 

2. Tab เมนูด้านบนให้คุณเลือก Mail -> Manage Users Account 

ขั้นตอนที่ 2

 

3. จะปรากฏรายการอีเมล์ โดยให้คุณเลือกอีเมล์ที่ต้องการโดยการคลิ๊กบนชื่ออีเมล์ หรือ Edit ด้านขวามือเพื่อทำการแก้้ไข

ขั้นตอนที่ 3

 

4. คุณจะพบรายละเอียดของอีเมล์ ดังรูป

ขั้นตอนที่ 4

 

การระบุ Alternate Email Address มีความจำเป็นในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน หรือในกรณีที่คุณสร้างอีเมล์ ระบบจะดำเนินการส่งรายละเอียดการตั่งค่าอีเมล์ และรหัสผ่านไปยัง Alternate Email Address ที่คุณระบุในระบบดังภาพ

อีเมล์ถึงเพื่อน อีเมล์ถึงเพื่อน
เวอร์ชั่นการพิมพ์ เวอร์ชั่นการพิมพ์ ข้อความอย่างเดียว ข้อความอย่างเดียว

ปรึกษาเจ้าหน้าที่

เชิญปรึกษาโทร.:

0 2253 2513


หรือคุยกับเจ้าหน้าที่ :
live_chat

Tagged as:

ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

SYNsCON
dbd
parter2